2. Büyük Günah -Adam Öldürmek-

 

Allah-u Zülcelal Ayet-i Kerimede şöyle buyurmakta; ‘’Kim bir mü’min’i taammüden öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah da ona gazap etmiştir. Ona lanet etmiştir ve ona çok büyük bir azap hazırlamıştır (Nisa: 93)

 

‘’Bundan dolayıdır ki İsrail oğullarına şunu yazdık k, kim bir canı bir can mukabilinde veya yeryüzünde fitne çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur ve kim onu kurtarırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur’’ (Maide: 32)

 

‘’Onlar ki Allah’la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpar. Kıyamet günü de azabı kat kat olur ve azabın içinde hor ve edebi bırakılır.Ancak (şirkten) tevbe ve iman edip Salih amel işleyen kimseler müstesna.İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah Gafur ve Rahimdir. (Furkan: 68-69-70)

 

‘’Diri diri gömülen kızın, hangi suçtan dolayı, öldürüldüğü sorulduğu zaman’’ (Tekvir 8-9)

 

Hz Peygamber (a.s.v.) da ‘’Helak edici yedi günahtan sakının’’Hadis-i şerifinde Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayı da bu günahlardan biri olarak zikreder.

 

Bir şahıs ‘’Ya Resulullah Allah katında günahların en büyüğü hangisidir?’’ der. Hz Peygamber (a.s.v.) şu cevabı verir

—Seni yaratan Allah’a eş tanımak. Adam;

— Sonra hangisi? Dedi

— Seninle yiyecek (rızkına ortak olacak) diye çocuğunu öldürmek’’

—Sonra hangisi? Deyince de

—Komşunun ailesine tecavüz etmektir’’ dedikten sonra Yüce Allah’ın da bunu teyid ederek şöyle buyurduğunu söyler:

‘’Onlar ki Allah ile birlikte başka ilaha tapmazlar haksız yere cana kıymaz ve zina etmezler’’ (Buhari, Müslim)

 

—İki Müslüman kılıçlarıyla (silahlarıyla) vuruştukları zaman katil de maktul de cehennemdedir’’

—Ya Resulullah şu katil olduğu için haydi, ya maktule ne oluyor? Onun günahı ne? Dediler.

—Çünkü o da kardeşini öldürmeye azimliydi’’ buyurdu (Buhari, Müslim)

 

İmam Ebu Süleyman şöyle demiştir; bir ictihad ve te’vile binaen değil de aralarındaki şahsi düşmanlık, asabiyet veya dünya için, riyaset veya kibirlik yüzünden döğüştükleri zaman cezaları budur.

 

Asilere karşı veya şeri bir sebepten dolayı ya da nefsi müdafasını yaparken veya aile fertlerini korumaya çalışırken katil olan kimse bu cezaya dahil değildir. Çünkü bu gibi durumlara düşen kimse dinen de nefsini ve aile efradını korumakla memurdur. Ancak mudafasını yaparken maksadı onu öldürmek değil, düşmanını bertaraf etmek olmalıdır. Eğer maksadı düşmanını öldürmek ise bu muafiyetten faydalanamaz.

 

Müslüman oldukları halde isyan eden veya yol kesen haydutlara karşı koyan kimsenin de esas gayesi onları öldürmek değil, nefsi müdafa niyetiyle yapmalıdır. Bunun için vazgeçmeleri halinde peşlerine düşmez. İşte böyle durumlarda katil olanlar hadis-i şerif’in bildirdiği cezaya dahil olmazlar. Bunun gibi meşru mazareti olmadan katil olanlar hadisin kapsamına girerler.

 

Aşağıda geçen hadis-i şeriflerde Hz. Peygamber (a.s.v.) şöyle buyururlar ‘’benim vefatımdan sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boynunu vurmayın’’ (Buhari, Müslim)

 

‘’Bir insan haram kana bulaşmadığı müddetçe dini yönünden emniyet içerisindedir’’ (Buhari, Müslim)

 

‘’Bir Müslümanı öldürmek, Allah (c.c.) indinde dünyanın yıkılmasından büyüktür’’ (Nesai)

 

‘’Kıyamet günü önce insanlar arasındaki kan davaları hükme bağlanır’’ (Buhari, Müslim)

 

‘’Büyük günahlar; Allah (c.c.) a ortak tanımak, cana kıymak ve yalan yemindir’’ (Buhari, Müslim)

 

‘’Haksız yere bir insan öldürülmez ki, Adem (as) in ilk oğlu da onun kanına (günahına) ortak olmasın. Çünkü ilk katil –cürmünü- kendisi işlemiştir’’ (Buhari, Müslim)

 

‘’ Ehli zimmet bir gayri müslimi öldüren kimse cennet’in kokusunu koklayama. Halbuki onun kokusu kırk yıllık mesafeden duyulur.’’ (Buhari)

 

Ehli Zimmet: İslam ülkesinde, İslam devletinin güvenliği altında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlardan birini öldürmek bu kadar ağır suç olursa müslümanı öldürmenin cezası ne kadar büyük olur?

 

‘’Ahdi bulunan Allah (c.c.) ın ve Resulullah (sav) in (kefaletine) zimmetine sahip olan bir kimseyi öldüren kişi, Allah (c.c.) ın zimmet ve taahhüdünü bozmuş olur ve cennetin elli yıl uzaktan duyulan kokusunu koklayamaz (Tirmizi)

 

‘’Yarım kelimeyle de olsa bir müslümanın öldürülmesine yardımcı olan kimsenin huzuru ilahiye gittiği zaman iki gözünün arasında –bu adam- Allah (c.c.) ın rahmetinden ümitsizdi yazılır’’ (Ahmed)

 

Hz. Muaviye  Hz. Peygamber (a.s.v.)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ‘’Her günahın Allah (c.c.) tarafından affı beklenebilir. Ancak kafir olarak ölen ile bir müslümanı haksız yere öldüren kimseler hariç’’ (Hakim)

 

 

Allah-u Zülcelal Bizleri muhafaza buyursun. Amin…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !